Die Geskiedenis van De Goede Verwachting

Bril Oogkundiges is geleë in ‘n historiese gebou, De Goede Verwachting. Die gebou is meer as 100 jaar oud en vorm deel van die oorspronklike plaas Goedeverwagting.

Die geskiedenis van die plaas gaan so ver terug as 1792 toe die eerste oordrag aangeteken was aan eienaar Hartwig J.Luttig.

Hartwig Johannes Luttig was ‘n seun van Helmuth Luttig van Eendrag. Hy trou in 1773 met Magdalena du Plessis, ‘n dogter van Maria van Heerden van Uitsig. Hy besit Vredenburg van 1780 tot 1796. In 1792 ontvang hy Goedeverwagting, ‘n stuk grond op die hoek van Hoof- en Bosmanstrate, grensende aan De Vrede. In 1802 bekom hy ook die aangrensende deel van De Vrede. Beide eiendomme verwissel in 1820 van eienaar, Goedeverwagting word verkoop aan Tielman de Villiers en die gedeelte van De Vrede word oorgedra aan Luttig se jongste seun Pieter Willem Luttig.

Tielman de Villiers was ‘n seun van Anna Roos van Vergenoegd. Na hom besit Philippus Wouter de Vos Goedeverwagting van 1824 tot 1863. Hy was ‘n seun van Willem Sebastiaan de Vos van De Vrede en ‘n kleinseun van die eerste eienaar Hartwig Johannes Luttig.
Na de Vos het Goedeverwagting aan Hermanus Lambertus Bosman behoort.

Bril is vandag, amper 220 jaar later, deel van Paarl se geskiedenis.